ဝန်ထမ်းအလိုရှိသည်။

လစ်လပ်နေရာ (၂ )နေရာ

senior project officer (1)
accountant. (1)

ေနရာ
သျှမ်းပြည် တောင်ပိုင်း ၊ ကွန်ဟိန်းမြို့ ။( ဖန်လန်းရွာ)

ဆက်သွယ်ရန်
09250252622
khgf501@gmail.com