မြန်မာနိုင်ငံမှာ လွှတ်တော်နိုင်ငံရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးတွေမှာ အမျိုးသမီးအသံတွေ ကိုယ်စားပြု နိုင်ဖို့ လက်ရှိအမျိုးသမီးပါဝင်မှု အခြေအနေတွေကို ဆွေးနွေးသုံးသပ်ထားပါတယ်။