Diploma of Integrated Development-DID

လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း။

ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးရေး အင်စတီကျူ့-အိုက်ဒီအိုင်(Integrated Development Institute) သည်ကျွန်းတစ် ထောင်မြေ ဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့(www.thousandislands.org)၏ အင်စတီကျူ့တစ်ခုဖြစ်ပြီး လူမှုရေးသိပ္ပံ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုရေး သီအိုရီများနှင့် ဘဝတွက်တာ အရည်အချင်းများကို ပြုစုပျိုးထောင်ပေးသည့် အင်စတီကျူ့ဖြစ်သည်။ ဒေသတွင်း လူငယ်များအား အနာဂတ်တွင် လူမှုဖွံဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၊ ပုဂ္ဂလိဂပိုင်လုပ်ငန်းများ (private sector)တွင် လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်(သို့) အဆင့်မြင့်ပညာရေး မဟာအဆင့်(Master)အထိ ဆက်လက်သင်ယူနိုင်ရန်အတွက် အခြေခံလူမှုသိပ္ပံ၊ နည်းပညာနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုတို့အား အကောင်းဆုံး ပြင်ဆင်ပေးသည့် အင်စတီကျူ့ဖြစ်သည်။

ဤဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးရေးသင်တန်းကျောင်းကို ကျွန်းတစ်ထောင်မြေ ဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့နှင့် Wisdom World Instituteတို့မှ ပူးပေါင်းအကောင်ထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ (၁၅)နှစ်နီးပါး လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံများ၊ သင်ကြားရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုအတွေ့အကြုံများအပြင်၊ ဘာသာရပ်အလိုက် အတွေ့အကြုံရှိသည့် ဆရာ၊ဆရာမများဖြင့် သင်ကြားပေးနိုင်ရန် ပြင်ဆင်ထားသည့် အကျိုးအမြတ်မယူသည့် အဖွဲ့ဖြစ်သည်။

ဖွင့်လှစ်မည့်ကာလ
– ၁.၈.၂၀၂၂ မှ ၃၁.၇.၂၀၂၃ (၁နှစ်)

လျှောက်လွှာဖြည့်သွင်းရမည့် ပုံစံ
သင်တန်းလျှောက်လွှာများကို ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်စွက်ရေးသား၍ သက်ဆိုင်သော အုပ်ထိန်သူ တစ်ဦးဉီး၏ ထောက်ခံစာဖြင့် khgf501@gmail.com , mgnyiwinhtet@gmail.com တွင် ပေးပို့ရပါမည်။

ရွေးချယ်သွားမည့်ပုံစံ
– လျှောက်လွှာပေးပို့ရမည့် နောက်ဆုံးရက် – ၂၁. ဇူလိုင်လ.၂၀၂၂
– အင်တာဗျူးဖြေဆိုခြင်း – ၂၄မှ ၂၅ ထိ ဇူလိုင်လ .၂၀၂၂
– အတည်ပြုခေါ်ဆိုခြင်း – ၂၈.ဇူလိုင်လ. ၂၀၂၂
– စတင် ဖွင့်လှစ်သည့် ရက် – ၁.ဩဂုတ်လ. ၂၀၂၂

တက်ရောက်နိုင်သည့် သူများ –
– အသက် (၁၆) နှစ် နှင့် အထက်ဖြစ်ရမည်။
– အနည်းဆုံး အထက်တန်းပညာ တက်ရောက်ဖူးသူ ဖြစ်ရမည်။
– အရပ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် လူမှုရေးလုပ်ငန်းများကို စိတ်ဝင်စားသူဖြစ်ရမည်။
– သင်တန်းကာလ အစ ၊အလယ်၊ အဆုံးတိုင်အောင် တက်ရောက်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
– အများနှင့် လိုက်လျောညီထွေစွာ နေထိုင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။

လျှောက်လွှာရယူရန်

https://www.mediafire.com/download/o8t1xkvu629dnnq

(Diploma of Integrated Development)

” ꩡၼ်ႉၶူးတီႇပလူဝ်ႇမႃႇ ပၢႆးမုၼ်းလႅင်းၵူႈပၢႆး”

ပိုၼ်းၵႅပ်ႈꧤၽွင်ႇတေးသျိၼ်းၵုၼ်ႁဵင်.

ၽွင်ႇတေးသျိၼ်းၵုၼ်ႁဵင်ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ လႆႈၽွတ်ႈႁႅၼ်းၵေႃႇသၢင်ႈမႃးမိူဝ်ႈ 2010။ ၼၢင်းဝႃႇၼု တႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း ၸေႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်၊ လုင်းထုၼ်းမျႃႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းပရႃႉႁိတႃႉၼမ်ႉၶူင်း လႄႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ် လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ၵေႃႇတင်ႈမႃးယဝ်ႉ။ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလၢႆၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်၊ တႃႇ လႆႈလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း၊ တႃႇသၢင်ႈလႆႈပၢႆးမုၼ်းလႅင်းလႄႈ တႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ လႆႈယုၵ်ႉမုၼ်းပၼ် ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းမိူင်း၊ လႆႈၵွင်ႉၵၢႆႇမူႇၸုမ်းတၢင်ႇၸုမ်းၸိူဝ်းၼႆႉမႃးယူႇယဝ်ႉ။ တင်ႈတႄႇ 2010-2021 လႆႈꧤိုၵ်း ပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈတိူင်းတႃႈၵႅင်း၊ ၸေႈမိူင်းၶၢင်၊ ၸေႈမိူင်းယၢင်းလႅင်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လႆႈပိုတ်ႇပၢင် သွၼ် လွင်ႈၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်၊ လွင်ႈပိူင်တိုဝ်းၵမ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ လွင်ႈပၢႆးႁူႉသၽႃး တႃႇ(45)ဝၼ်းမႃး။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပၢင်ၽိုၵ်း သွၼ်ၽၢႆႇပၵ်းပိူင်လိၼ်လႄႈ ၽၢႆႇၵမ်ႉၸွႆႈပၵ်းပိူင်လႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၸွႆႈၵမ်ႉပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းမႃး။ ပဵၼ် ၸုမ်းဢၼ်သၢင်ႈပၼ်သုၼ်ႇလႆႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵိုၵ်းမိူင်းလႄႈ ၵႅတ်ႇၶႄပၼ်သၢႆမႄႈၼမ်ႉ ၼမ်ႉၶူင်း၊ ၼမ်ႉပၢင်မႃးယူႇယဝ်ႉ။ ၽိုၵ်းပၼ်ပၢင်သွၼ်ၽၢႆႇၶူၼ်ႉၶႂႃႉလႄႈ လႆႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉၵဵပ်းမၢႆတွင်းမႃးယူႇယဝ်ႉ။

“လွင်ႈတၢင်းႁူင်းႁဵၼ်းဢၼ်တေပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ”

ႁူင်းႁဵၼ်းမုၼ်းလႅင်းၵူႈပၢႆးၼႆႉ Wisdom World Institute လႄႈ ၸုမ်းၽွင်ႇတေးသျိၼ်းၵုၼ်ႁဵင်ႁဝ်း တေပိုတ်ႇၽုၺ်ႇတီႈ (4-127) သဵၼ်ႈတၢင်းလွႆၶမ်း၊ ပွၵ်ႉၽြႃးၽိဝ်ႇ၊ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆယဝ်ႉ။ ၶၢဝ်း တၢင်းႁဵၼ်းသွၼ်တေႁိုင်(1)ပီသေ တေၸႅၵ်ႇဝႆႉ(4)တွၼ်ႈယူႇယဝ်ႉ။ ၼိူင်ႈဝၼ်းတေသွၼ်(6)ၸူဝ်ႈမူင်း။ ၵၼ် သွၼ်(3)တွၼ်ႈ မွၵ်ႈ(9)လိူၼ်ၼႆႉ တေသွၼ်ပၢႆးလိၵ်ႈသေ ဢၼ်တေလူင်းႁဵတ်းတူဝ်ထူပ်းၼႂ်းတွၼ်ႈတီႈၽႂ်မၼ်း ၼၼ်ႉသမ်ႉ(3)လိူၼ်သေ တေလႆႈတၢင်ႇပႃးလိၵ်ႈၽိုၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉယူႇယဝ်ႉ။ ပၢႆးသွၼ်လႄႈၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်မၵ်းတတ်း ဝႆႉၼၼ်ႉသေ တေမွပ်ႈပၼ်ၽိုၼ်ၸုမ်ႈၶူးတီႇပလူဝ်ႇမႃႇၼႆယဝ်ႉ။

မၢႆတွင်း- တႃႇလႆႈတၢင်းမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၼၼ်ႉ တေမီးပၢင်လႅၵ်ႈလၢႆႈၽိင်ႈထုင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလၢႆၶိူဝ်း
တႃႇၽိုၵ်းဢွၵ်ႇၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တႃႇၵမ်ႉၸွႆႈၽွၼ်းလီၵူၼ်းမိူင်း
ပၢႆးၶမ်ႈ-တေမီးပၢင်ၽိုၵ်းသွၼ်ၵႂၢမ်းတႆး၊ လိၵ်ႈတႆး၊ ပိုၼ်းတႆး။